Inžinierska kancelária
Enitech

Sme inžinierska kancelária poskytujúca služby v oblasti strojárenstva a informačných technológií. Tieto služby poskytujeme internou alebo externou formou v závislosti od preferencie zákazníka, komplexnosti úloh a aktuálne dostupných kapacít.

O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2010. Od jej vzniku sa nám podarilo nadviazať dlhodobú spoluprácu s viac ako 30 zákazníkmi najmä v oblasti automobilového a leteckého priemyslu, ale aj iných odvetví strojárenstva a informačných technológií.  Tých najvýznamnejších uvádzame v kapitole referencie.

Misia:

Poskytujeme spoľahlivú a efektívnu podporu v oblasti riešení technických úloh doma aj v zahraničí prostredníctvom širokého spektra vysokokvalifikovaných odborníkov.

Vízia:

Stať sa významným poskytovateľom inžinierskych služieb v strednej Európe a uznávaným partnerom na globálnom trhu.

Design

Development

Alpha testing

Beta testing

User acceptable testing

Product release

Requirements development

Zastúpenie spoločnosti

Ing. Karol Hübsch

– konateľ

Bc. Miloš Guzoň

– konateľ

Bc. Juraj Húserka

– account manager

Ing. Lucia Hollá

– human resources

Outsourcing
pre inžinierske práce

Podnikáte v oblasti strojárenstva a informačných technológií a zápasíte s nedostatkom interných kapacít v oblasti inžinieringu? Chcete sa zbaviť nákladov spojených so získaním a udržaním kvalifikovanej pracovnej sily? Ste zástancom efektívnych a transparentných riešení na mieru? Chcete eliminovať riziko spojené s nepredvídateľnosťou vývoja vašej zákazky? Potrebujete vykryť špecifické kompetencie vo vašom projekte rýchlo a efektívne? Chcete zvýšiť produktivitu práce v oblasti  inžinierskych činností?

Pokiaľ ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali áno, je pre vás outsourcing inžinierskej práce prostredníctvom našej spoločnosti ideálne riešenie, pretože získate:

Inžinierske kapacity v množstve a kvalite, ktorú pre daný projekt potrebujte tu a teraz. Plnú kontrolu nad nákladmi a časovým plánom, pretože platíte len za merateľný výkon. Viac času na najdôležitejšie aspekty vášho projektu a strategické rozhodnutia. Flexibilitu odbornej pracovnej sily po štrukturálnej aj kvantitatívnej stránke. Výrazné zníženie rizika spojeného s vývojom vašej zákazky. Možnosť sústrediť interné kapacity na prioritné úlohy a vyššiu spokojnosť vašich zamestnancov skrze odbúranie prípadnej práce nadčas.

Budujte kariéru s nami

Staňte sa členom tímu špecialistov, ktorí denne spolupracujú na riešeniach pre svetoznáme značky.

1. decembra 2023

Senior System Engineer Windows – Operations

Job description: Support the Windows Server operations team with your in-depth knowledge of the Microsoft environment with a focus on AD Domain Services and Federation Services […]
1. decembra 2023

IT Specialist Linux Operations

Job description: Setup of new machines according to a given pattern (using Ansible) Integration of the machines into monitoring, backup including documentation Upgrade and post-installation of […]
1. decembra 2023

Java Full Stack Developer

Responsibilities As a Java Full Stack Developer: Being a key part of the agile development team, Responsible for your own work packages, implement projects with a […]

Kontaktujte nás

Pridajte sa k našim klientom, ponúkame podporu priamo vo vašom sidle (individuálny outsourcing), realizáciu projektov v našej kancelárii, spoľahlivosť a vysokú kvalitu služieb a skúseností.

Referencie hovoria za nás

Od vzniku sa nám podarilo nadviazať dlhodobú spoluprácu s viac ako 30 zákazníkmi z rôznych krajín sveta.
Nahliadnite na jednotlivé realizované služby pre našich klientov.

Slovenčina