Strojárenstvo

V oblasti konštrukcie pôsobíme v automobilovom priemysle, leteckom priemysle a všeobecnom strojárstve. Dokážeme zastrešiť celú problematiku konštrukčných projektov, ako počiatočné návrhy, inžinierske výpočty, tvorba 3D modelov, tvorba výkresovej 2D a technickej dokumentácie. Našim klientom ponúkame odbornosť, profesionálny prístup a dlhoročné skúsenosti.

Služby v strojárenskom odvetví

null

Mechanická konštrukcia – CAD

Návrh konceptov mechanických komponentov a zostáv strojárenských výrobkov. Konštrukcia častí stojov a zariadení podľa zákazníckej špecifikácie. Vytváranie 3D modelov, výkresovej dokumentácie a kusovníkov a ostatnej technickej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka. Konštrukčné práce v oblasti technickej prípravy výroby. Design plastových komponentov, zostáv a mechanizmov.

null

Produktový vývoj

Vývoj strojárenských produktov od prototypov až po nábeh do sériovej výroby s ohľadom na splnenie zákazníckej špecifikácie, technických a legislatívnych noriem v danom odvetví, s prihliadnutím na dodržanie príslušných procesov a postupov u koncového zákazníka. Návrh postupov pri testovaní prototypov a vyhodnotenie výsledkov funkčnosti a životnosti testovaných komponentov. Technická podpora pri nábehu do výroby.

null

Projektový management

Podpora zákazníka pri dosahovaní kvalitatívnych, nákladových a časových cieľov projektu. Pretavenie požiadaviek zákazníka do produktovej špecifikácie. Podpora pri stanovovaní kvalitatívnych cieľov, plánovanie potrebných kapacít a vytvorenie časového harmonogramu. Riadenie a monitorovanie priebehu projektu na pravidelnej báze v úzkej spolupráci so zákazníkom. Odovzdanie projektu s vyhodnotením naplnenia jednotlivých cieľov.

null

Simulácie výrobných a montážnych procesov

Simulácie procesov pri výrobe a montáži prevažne automobilových komponentov. Vizualizácia v 3D s využitím nástrojov Plant Simulation a Process Simulate. Analýzy vyrobiteľnosti, identifikácia slabých miest a možných kolízií, rozloženie pracovísk, výrobných a montážny liniek, plánovanie potrebných zdrojov, optimalizácia poradia jednotlivých operácií, analýzy ergonómie pri výrobných a montážnych procesoch.

null

Riadenie kvality

Implantácií systémov riadenia kvality, zabezpečovania kvalitatívnych cieľov vývojových a výrobných projektov s využitím metód ako sú APQP, Six Sigma, Kaizen, TQM, 5S. Podpora zákazníka pri zavádzaní používania nástrojov riadenia kvality ako sú FMEA. FTA, DOE, G8D, Ishikawov diagram, Paretovo pravidlo, Kano model, PPAP a MSA. Riešenie kvalitatívnych problémov pri výrobe a montáži prevažne v automobilovom priemysle.

null

Simulácie prúdenia tekutín – CFD

Simulácie prúdenia tekutín so zameraním sa na hydraulické komponenty a systémy ako sú hydrostatické pohony a jednotlivé pracovné funkcie mobilných strojov v stavebníctve. lesníctve a poľnohospodárstve. Predikcia kavitačných javov a súvisiaceho poškodenia. Stanovenie miery namáhania mechanických prvkov hydraulických systémov v dôsledku prúdenia tekutín.

null

Pevnostné výpočty – FEM

Pevnostné výpočty s využitím metódy konečných prvkov v lineárnej aj nelineárnej oblasti. Dimenzovanie prvkov mechanických sústav, riešenie kontaktných úloh, výpočet životnosti komponentov, pevnostné simulácie s využitím nelineárnych materiálových modelov.

null

PLC / SPS programovanie

Programovanie zariadení v oblasti automatizácie, výrobných a montážnych liniek.

Strojárenské služby poskytujeme v nasledovných odvetviach

jednoúčelové stroje
Jednoúčelové stroje a zariadenia
priemyselné stroje
Priemyselné zariadenia
letecký priemysel
Letecký priemysel
potrubné strojárenstvo
Potrubné systémy
nástroje prípravky
Nástroje a prípravky
automatizácia
Automatizačná technika
klimatizácie
Klimatizácie, vykurovanie a vzduchotechnika
plastové komponenty
Stroje na výrobu plastových komponentov

Vrátane automobilového priemyslu

plastové interiér exteriér
Plastové komponenty v interiéri a exteriéri
motor
Časti motorov
karoséria
Časti karosérie
podvozok
Podvozkové komponenty
zváranie
Zváracie a montážne prípravky

Používame širokú škálu nástrojov

CAD

Catia V5

Siemens NX

Creo Parametric

SOLIDWORKS

SolidEdge

Inventor

PDMS

AutoCAD

FEM

ANSYS

Abaqus

MSC Nastran

LS-DYNA

CFD

ANSYS CFX

ANSYS FLUENT CFD

Proces sim.

ProcessSimulate

PlantSimulation

PLC

Siemens Step 7

Vybraní klienti

Kvalitu našich služieb v strojárenskom odvetví preverilo viac ako 30 významných spoločností z rôznych krajín sveta.
Pridajte sa k nim.

schindlerschindler
daikin-logo-bieladaikin-logo-modra
magna steyrmagna steyer
ebzebz
airbusairbus
bmwbmw
honeywellhoneywell
škodaškoda
kraus maffeikrauss maffei
edagedag
konštruktakonštrukta
audiaudi

Zistite o nás viac

Poskytujeme spoľahlivú a efektívnu podporu v oblasti riešení technických úloh doma aj v zahraničí prostredníctvom širokého spektra vysokokvalifikovaných odborníkov.

Bližšie informácie ohľadom našich strojárenských služieb vám poskytne:

Bc. Juraj Húserka

account manager

+421 915 761 480

Slovenčina